درباره شعف

فعالیت شعف چیست ؟

ماموریت سازمانی «شعف» جلب و جذب همیاری نیکوکاران در جهت ارائه خدمات درمانی، تآمین جهیزیه ، تآمین معیشت نیازمندان ، ایتام ، روانشناسی و فرهنگی در حد توان به نیازمندان و خانواده های آنان از طریق ارائه خدمات مختلف در جامعه است

 

 

 

 

 

چشم انداز «شعف »

« شعف » با تکیه بر اصل صداقت ، پاسخگویی و بهبود مستمر در امر خدمات مختلف به جامعه همواره در مسیر حمایت از نیازمندان و خانواده آنان گام بر می دارد تا نیازمندان و افراد بی بضاعت با استفاده از امکانات فراهم شده بتوانند از حداقل امکانات لازم برای زندگی برخوردار گشته و امکان ادامه فعالیت های خود را داشته باشند.

در این راستا کمک به تآمین جهیزیه ، امور درمانی ، امور معیشت ، امور ایتام ، امور زنان بی سرپرست ، امور فرهنگی و درسی از اهداف مهم موسسه می باشد.

همچنین این موسسه با هدف ترویج امور انسان دوستانه و فرهنگ سازی کمک و یاری رساندن به یکدیگر در جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است و امیدوار است که با نهادینه کردن این امر به کمک سایر نهادها بتواند در کمک به افراد نیازمند موفق گردد.
جلب اعتماد و مشارکت عمومی هر چه بیشتر مردم نسبت به اهداف و عملکرد موسسه در راستای کمک همه جانبه به نیازمندان در جامعه چشم انداز موسسه خیریه « شعف » می باشد.

سفارش تابلو تسلیت جهت مراسمات ختم

خبرنامه پیامکی

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا تلفن تماس خود را وارد نمایید
Invalid email address.