خیرین گرامی
باسلام
وقتی کودکی در آرامش و امنیت نگهداری میشود گویی دل آدمی آرام است، گمان می کنم خداوند حس علاقه به کودکان را در نهاد آدمی قرارداده تا با این ظرافت و شیطنت هایشان روح آدم جلا پیدا کند و آرام گیرد، بر آن شدیم وسیله ای باشیم تا امنیت کودکانی که مثل بقیه کودکان حق استفاده از محیطی امن را دارند با کمک شما خیرین گرامی محیا کنیم، امید است این کودکان در آینده تبدیل به دانه های زنجیره انسانی محبت و همدلی شوند، در کنار این کودکان ، نیازمندان کم توانی هستند که نگهداری آنها به مرکزی سپرده شده که پرستاری از افراد کم توان را تقبل نموده آمد و نیاز این موسسه توانبخشی تهیه پوشک بزرگسال اعلام شده، احساس مسئولیت در برابر کودکان و افراد بالغ ناتوان در نهاد هر آدمی حک شده است و این از الطاف خداوند است…

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد ،
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

مورد شماره ١۸ سال ١٣٩٧
تجهیز مرکز نگهداری کودکان بی بضاعت شهر ری و تهیه پوشک بزرگسال مرکز توانبخشی

توسط |۱۳۹۷-۹-۳۰ ۱۰:۴۳:۳۰ +۰۰:۰۰آذر ۳۰ام, ۱۳۹۷|کمپین ها|